Poděkování a ukončení sezóny 2012

Vážení spotřebitelé, vážíme si vašeho zájmu o zdravý životní styl, rádi bychom vám tímto poděkovali za přízeň, kterou jste nám věnovali. Protože již nadešel podzim, bedýnkovou sezónu nyní ukončujeme, sejdeme se ale opět na jaro. První bedýnky pro vás začneme připravovat v dubnu 2013. Přejeme vám příjemné prožití zbytku roku, šťastný vstup do toho následujícího a těšíme se brzy naviděnou.

Vaše Bedýnky UH.